Referencie


Medzinárodný šampión Sultan Saladin Zelene tuje chov. MVDr. Zubrická, maj. Iveta Liptáková

 C.I.B. Sultan Saladin Zelene tuje
chov. MVDr. Zubrická, maj. Iveta Liptáková

Bea Kristína z  Hasištejnskeho podhradí

Bea Kristína z Hasištejnskeho podhradí víťaz špeciálnej výstavy, majiteľ Marián Belis

multišampión, majiteľ a chovateľ Zuzana Petráková

Multi CH. YOYK Crystal of the York, maj. a chovateľ Zuzana Petráková


                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Best Dog Shampoo for ChihuahuaBest Shampoo Westy17161520141310119127584